Επικοινωνία

Η άποψη σου μετρά

Εάν έχεις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις που αφορούν στις Υπηρεσίες μας θα χαρούμε ιδιαιτέρως να τις ακούσουμε.

Επικοινώνησε μαζί μας
Υπηρεσίες Καταλόγων
Νάξου 5, Τ.Κ. 24929,
CY-1396 Λευκωσία.
Τηλ.: 8000 88 88
φαξ.: 8000 88 81

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: info@cytayellowpages.com.cy
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: marketing@cytayellowpages.com.cy