Συνήθεις Ερωτήσεις

Πως μπορώ να βρω τον αριθμό τηλεφώνου ενός προσώπου;

 1. Επέλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος».
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» στην οποία διαμένει το άτομο που ψάχνεις.
 3. Πληκτρολόγησε το «Επώνυμο» και το «Όνομα» του προσώπου που ψάχνεις με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους. Μπορείς να πληκτρολογήσεις μέρος του επιθέτου και του ονόματος (3 χαρακτήρες ή περισσότερους) εάν δεν είσαι σίγουρος για την ορθότητα της γραφής.
 4.  Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πως μπορώ να βρω τον αριθμό τηλεφώνου μιας επιχείρησης;

Έχοντας το όνομα (Τρόπος 1)

  1. Επέλεξε «Χρυσός Οδηγός».
  2. Επέλεξε «Επαρχία».
  3. Πληκτρολόγησε το όνομα ή/και την επαγγελματική κατηγορία της επιχείρησης και που ψάχνεις με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους.
  4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας το όνομα (Τρόπος 2)

 1. Επέλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος»
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση που ψάχνεις.
 3. Πληκτρολόγησε το όνομα της επιχείρησης που ψάχνεις στο πεδίο «Επώνυμο» με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους.
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας την επαγγελματική κατηγορία (Τρόπος 3)

 1. Επέλεξε «Χρυσός Οδηγός»
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Πληκτρολόγησε  τους πρώτους χαρακτήρες της Επαγγελματικής Κατηγορίας που ψάχνεις με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους και επέλεξε την κατηγορία από τη λίστα.
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πώς μπορώ να βρω τηλέφωνα Κυβερνητικών Υπηρεσιών;

Έχοντας το όνομα του Υπουργείου ή Κυβερνητικής Υπηρεσίας (Τρόπος 1)

 1. Επέλεξε «Κυβερνητικά Τηλέφωνα».
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Επέλεξε το Υπουργείο ή την Κυβερνητική Υπηρεσία που ψάχνεις από τη λίστα.
 4. Επέλεξε το Τμήμα που ψάχνεις από τη λίστα.
 5. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας το όνομα του Τμήματος (Τρόπος 2)

 1. Επέλεξε «Κυβερνητικά Τηλέφωνα».
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Επέλεξε «Υποβοηθούμενη αναζήτηση με το όνομα του Τμήματος».
 4. Πληκτρολόγησε το όνομα του τμήματος που ψάχνεις και επέλεξε το όνομα από τη λίστα
 5. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πώς μπορώ να βρω το όνομα και τη διεύθυνση ενός προσώπου ή μιας επιχείρησης από τον αριθμό τηλεφώνου;

 1. Επέλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος».
 2. Επέλεξε «Αναζήτηση με Αριθμό Τηλεφώνου».
 3. Πληκτρολόγησε τον αριθμό τηλεφώνου.
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Αποτελέσματα στη περίπτωση αυτή, υπάρχουν μόνον για όσα πρόσωπα ή επιχειρήσεις έχουν υπογράψει σύμβαση με την οποία συμφωνούν να γίνεται αντίστροφη αναζήτηση με τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

Το σύστημα δεν μου δίνει αποτέλεσμα

Πιθανές Λύσεις:

 1. Έλεγξε ότι η γλώσσα επιλογής και η γλώσσα γραφής είναι η ίδια.
 2. Κάνε την έρευνα με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους.
 3. Έλεγξε εάν οι πληροφορίες που έδωσες είναι σωστές. Σιγουρέψου για την ορθότητα της γραφής.
 4. Χρησιμοποίησε μέρος του ονόματος, κατηγορίας ή επωνυμίας (το λιγότερο 3 χαρακτήρες).
 5. Η καταχώρηση η οποία ψάχνεις ίσως να είναι εκτός καταλόγου.
 6. Δοκίμασε ξανά λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ή επικοινώνησε μαζί μας για βοήθεια.