ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΤΔ

Έπιπλα Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες-Καταστήματα

22322733 22322733 Ασφαλείας αρ. 7Α, 2326 Λακατάμεια, Λευκωσία
22322633 Ασφαλείας αρ. 7Α, 2326 Λακατάμεια, Λευκωσία