ΠΛΑΤΑΝΙΚΟ ΟΙΝΟΙ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ ΛΤΔ

Ξύδι Βιομηχανίες

22573848 22573848 Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη Λεωφό αρ. 170, 2235 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία