ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

22320888 22320888 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 7, 2324 Λακατάμεια, Λευκωσία