ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

Οδοντίατροι - Ορθοδοντικοί

25357490 Ναυπλίου αρ.19, IPPOKRATEIO MEGARO, Διαμ. 23, 3025 Λεμεσός, Λεμεσός