ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΧΑΡ. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

22952319 22952319 Παπασωκράτους αρ. 24, 2866 Μουτουλλάς, Λευκωσία