ΖΕΜΠΥΛΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

Αρχιτέκτονες / Μελετητικά Γραφεία

22437141 22437141 Λεωφ. Καντάρας Λεωφόρος (Κ'κλί αρ. 20, 1037 Λευκωσία, Λευκωσία