ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΛΕΑ ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Σχολές Μπαλέτου

99430077 99430077 Ανδρέα Πιπίνου αρ. 23, 4002 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός