ΦΡΙΞΟΣ ΜΟΤΟΡ ΕΪΤΖΕΝΣΙΣ

Αυτοκίνητα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22672242 22672242 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λε αρ. 64Γ, 1095 Λευκωσία, Λευκωσία