ΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Πολιτικοί Μηχανικοί - Μελετητικά Γραφεία

23811755 23811755 Χειμάρας αρ. 6, 5285 Παραλίμνι, Αμμόχωστος