Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( ΣΑΚΗΣ )

Βόθρων Εκκενώσεις & Ξεβουλώματα Σωλήνων

99629274 99629274 Αγίου Αμβροσίου αρ. 5, 4710 Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Λεμεσός