ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

Αρτοποιεία

23943141 23943141 Αγίου Σπυρίδωνος αρ. 6, 5320 Λιοπέτρι, Αμμόχωστος