ΠΡΙΣΜΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22313828 22313828 Ακροπόλεως Λεωφόρος αρ. 25, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία