ΛΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οδοντίατροι - Χειρούργοι Οδοντίατροι

23826797 23826797 1ης Απριλίου Λεωφόρος αρ. 143, Άκιν. Μαούρη, γραφείο 1, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος