ΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΤΔ

Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί - Μελετητικά Γραφεία

25820994 25820994 Αναστασίου Σιούκρη, Θέμις Τάουερ, 3105 Λεμεσός, Λεμεσός
25373064 Αναστασίου Σιούκρη, Θέμις Τάουερ, 3105 Λεμεσός, Λεμεσός