ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΑΣΠΟΣ DELC

Οδοντίατροι - Ορθοδοντικοί

25735050 25735050 Αγίας Φυλάξεως αρ. 111, Διαμ. 101, 3087 Λεμεσός, Λεμεσός