ΚΟΥΡΙΕΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κλινικές Ουρολογικές

25371177 25371177 Θέκλας Λυσιώτου αρ. 7, 3030 Λεμεσός, Λεμεσός