ΣΕΛΕΠΡΕΙΤΙΟΝΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ

Μπαλόνια

25738320 25738320 Νίκου & Δέσποινας Παττίχη αρ.108, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΟ, Διαμ. 101, 3070 Λεμεσός, Λεμεσός