ΑΣΤΡΑΠΗ ΛΙΜΑΣΣΟΛ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΛΙΝΕΡΣ ΛΤΔ

Καθαρισμού (Γενικού) Συνεργεία & Υπηρεσίες

25574785 25574785 Αγίου Δημητρίου, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 4186 Ύψωνας, Λεμεσός