ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

25382683 25382683 Αγίας Φυλάξεως αρ. 130, 3087 Λεμεσός, Λεμεσός