ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Κλινικές Γενικές

22764444 22764444 Κρήτης αρ. 4, 1060 Λευκωσία, Λευκωσία