ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΛΙΝΙΝΚ Π. ΑΔΑΜΟΥ

Καθαρισμού (Γενικού) Συνεργεία & Υπηρεσίες

70001130 70001130 Σπάτων αρ. 2, 6040 Λάρνακα, Λάρνακα