ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ CDB BANK

Τράπεζες

22846500 22846500 Κέντρο Διεθνούς Τραπεζικής - Λευκωσία Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 50, 1065 Λευκωσία, Λευκωσία