ΛΑ ΠΕΡΛΑ ΜΠΟΥΤΙΚ

Μπουτίκ

25363330 25363330 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 205Β, ΚΑΤΑΣ.2&3, 3030 Λεμεσός, Λεμεσός