ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ζαχαροπλαστείου Είδη & Προϊόντα

22422151 22422151 Κυριάκου Μάτση αρ. 4, 2058 Στρόβολος, Λευκωσία
22421700 Κυριάκου Μάτση αρ. 4, 2058 Στρόβολος, Λευκωσία