ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Τράπεζες

25881180 25881180 Κατάστημα Μέσα Γειτονιάς Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 21, 4000 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
25378299 Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 21, 4000 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός