ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

Τράπεζες

22881400 22881400 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ Καυκάσου αρ. 11, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22313453 Καυκάσου αρ. 11, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία