ΖΟΡΠΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

25811366 25811366 Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 22, Διαμ. 01, 4000 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός