ΜΕΛΕΣΟΦΤ ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Λογισμικό (Προγράμματα Πληροφορικής)

22372232 22372232 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 64, 2323 Λακατάμεια, Λευκωσία