ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ομοιοπαθητική

22770300 22770300 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ Γεωργίου Ζαλοκώστα αρ. 19, 1100 Λευκωσία, Λευκωσία