ΤΖΙ.ΒΙ. ΑΕΡΟΜΑΣΤΕΡ ΕΝΤΖΙΝΕΑΡΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣ Σ ΛΙΜΙΤΕΔ

Αεροσυμπιεστές Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22485900 22485900 Πειραιώς αρ. 4, Διαμ. E4, 2233 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία