ΜΟΡΦΙΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σχολές Μπαλέτου

22341080 22341080 ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ Λεωφ. Λάρνακος Λεωφόρος αρ. 9Δ, DORIFOROS BLD, Διαμ. ISOGE, 2101 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22349076 22349076 Σαλαμίνος αρ. 18, 1036 Λευκωσία, Λευκωσία