ΚΕΜΕΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Καθαρισμού Είδη & Υλικά Αντ/ποι & Εισαγ.& Κατ/ματα Πωλήσεων

22434891 22434891 Καραβοστασίου αρ. 21, 1048 Λευκωσία, Λευκωσία
22434903 Καραβοστασίου αρ. 21, 1048 Λευκωσία, Λευκωσία