ΜΙΣΤΕΡ ΚΛΙΝΕΡ ΛΤΔ

Χαλιά Επιδιόρθωση Καθαρισμός & Φύλαξη

99657003 99657003 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 17Α, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία
99464861 99464861 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 17Α, 2614 Αρεδιού, Λευκωσία