ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Αρτοποιεία

24343322 24343322 1ης Απριλίου Λεωφόρος αρ. 183Α, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος