ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΟΥ

Σχολές Μπαλέτου

25392563 25392563 Ηλυσίων αρ. 21, 3056 Λεμεσός, Λεμεσός
25392563 25392563 Εδέσσης αρ. 3Α, 4042 Γερμασόγεια, Λεμεσός