ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Τσιμέντου Προϊόντα (Τσιμεντόλιθοι, Σωλήνες) Βιομηχανίες

22434648 22434648 Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (Κ'κλί) αρ. 41, 1037 Λευκωσία, Λευκωσία