ΒΑΚΟ ΕΑΡ ΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΛΤΔ

Θερμάνσεις Κεντρικές Εγκαταστάτες & Συντηρητές

22331555 22331555 Λεωφ. Βιοτεχνικής Περιοχής αρ. 96, 2103 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22333856 Λεωφ. Βιοτεχνικής Περιοχής αρ. 96, 2103 Αγλαντζιά, Λευκωσία