ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΟΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) ΛΤΔ

Αλουμινίου Κατασκευές

22485847 22485847 Αλεξάνδρου Υψηλάντη αρ. 5, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία