ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΤΔ

Τούβλα & Κεραμίδια Βιομηχανίες

22485695 Λευκωσίας, 2540 Δάλι, Λευκωσία