ΠΙ. & ΕΣ. ΝΤΕΝΤΑΛ ΛΑΠ ΣΤΟΥΤΙΟ ΛΤΔ

Οδοντοτεχνίτες

22515715 22515715 Θουκυδίδου αρ. 22Δ, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία
22515815 22515815 Θουκυδίδου αρ. 22Δ, 2006 Στρόβολος, Λευκωσία