Π. ΖΑΒΡΟΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ KO. ΛΤΔ - ΜΕΤΕΞ

Καταδύσεις & Καταδυτικός Εξοπλισμός

25660055 25660055 Βασιλέως Παύλου αρ. 36, 3052 Λεμεσός, Λεμεσός