ΤΣΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Αλουμινίου Κατασκευές

99671106 99671106 Μετεώρων αρ. 15, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία