ΝΙΟΥ ΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΛΤΔ

Τηλεοπτικών Σταθμών Μηχανήματα/Υλικά Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22762660 Μπογαζίου αρ. 5Γ, 2540 Δάλι, Λευκωσία