ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

Αρτοποιεία

22323792 22323792 Πεδιαίου αρ. 16Β, 2330 Λακατάμεια, Λευκωσία