ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Κλινικές Ορθοπαιδικές & Οστεοπαθολογικές

22456800 22456800 Καρδίτσης αρ. 2, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία