ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΑΡΙΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφορείων Συγκοινωνίες

25722174 Κερκύρας αρ. 22, 4107 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
99649291 99649291 Κερκύρας αρ. 22, 4107 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός