ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΛΤΔ

Αρτοποιεία

22330429 22330429 Λεωφ. Κυρηνείας Λεωφόρος αρ. 52Α, 2114 Αγλαντζιά, Λευκωσία