ΝΙΜΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Πλοίων Εφοδιασμός & Τροφοδοσία

25819000 25819000 Λεωφ. Ομονοίας Λεωφόρος αρ. 97Α&Β, 3048 Λεμεσός, Λεμεσός
25561833 25561833 Λεωφ. Ομονοίας Λεωφόρος αρ. 97Α&Β, 3048 Λεμεσός, Λεμεσός
25560460 25560460 Λεωφ. Ομονοίας Λεωφόρος αρ. 97Α&Β, 3048 Λεμεσός, Λεμεσός